Ankieta Kongres Teologii 2023

Ankieta dla katechetów– przygotowanie do Kongresu Teologii Katolickiej

Wydział Teologiczny UKSW oraz cztery Stowarzyszenia: Katechetyków Polskich, Liturgistów Polskich, Homiletów Polskich oraz Pastoralistów Polskich organizują w dniach: 18 – 21 IX 2023 r. II Kongres Teologii Praktycznej PARAFIA JUTRA. Ma on dokonać diagnozy obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analizy w świetle nauczania Magisterium pod kątem communio (oceniać) i wytyczyć kierunkowe działania dla działalności polskich parafii (działać). Do udziału w kongresie, oprócz członków wspomnianych stowarzyszeń, zostali też zaproszeni przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Zespołu ds. Apostolstwa Świeckich, Ogólnopolskiej Rady Ruchów oraz dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich jak też aktywni proboszczowie. Chodzi o stworzenie płaszczyzny spotkania teologów z osobami tworzącymi powyższe struktury Kościoła w Polsce, co ma zaowocować harmonijnym połączeniem wymiaru normatywnego i duszpasterskiego, oraz wypracowywaniem strategii dla Kościoła w Polsce w kontekście funkcjonowania parafii. Temu zadaniu będą służyć nie tylko sesje plenarne, ale także sesje tematyczne podejmujące następujące zagadnienia: Liturgia w centrum życia parafii; Parafia szukająca; Formacyjne zadanie parafii; Rodzina w parafii; Parafia a lokalne instytucje życia społecznego; Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię.

Późną jesienią zostanie uruchomiona strona internetowa Kongresu wraz z dokładnym programem oraz możliwością zapisów i zamawiania noclegów.

Program Kongresu jest tak zaplanowany, że 18 IX wszystkie zaproszone podmiot mogą odbyć swoje wewnętrzne spotkania.

W ramach przygotowań do Kongresu został zaplanowany szereg badań empirycznych realizowanych we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Między innymi przygotowano internetowe badanie ankietowe dla katechetów oraz liderów grup i wspólnot parafialnych. Wyniki badań, wraz z badaniami CBOS oraz z wnioskami z syntez synodalnych mają pomóc w diagnozie stanu polskich parafii i wytyczaniu kierunkowych działań.