Wybrana parafia: Łabędnik: Matki Boskiej Zwycięskiej Zmień parafię

Ankieta została opracowana przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Imię katechety * Nazwisko katechety * Typ placówki * Miejscowość * Liczba godzin w tygodniu * Liczba uczniów uczęszczających na katechezę * Liczba uczniów nie uczęszczających na katechezę * Stopień naukowy * Stopień awansu zawodowego * Typ *
1
1
Powód *
1
Wyjaśnienie
Uzupełnienie wszystkich pól jest wymagane, jeśli w danej placówce nie są prowadzone zajęcia- wpisujemy liczbę 0.

*) ośrodki wychowawcze, (specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki resocjalizacyjne, szkoły w szpitalach, sanatoriach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, itp., w których prowadzona jest katechizacja)