Ankieta

Każda parafia ma nadany indywidualny login i hasło. W celu ich otrzymania proboszcz (lub osoba przez niego upoważniona) powinien wysłać e-mail na adres ks.a.bielinowicz@icloud.com
Login i hasło, które dziś pozwala jedynie wypełnić ankietę katechetyczną, w niedalekiej przyszłości da parafiom dostęp do innych funkcjonalności w systemie e-kuria. Dlatego proszę zachować dane logowania.
Księża, którzy nie potrafią korzystać z komputera, powinni odebrać ankietę w wersji papierowej w Wydziale Nauki Katolickiej w Olsztynie.