Ankieta

Ankieta proboszczowska:
Każda parafia ma nadany indywidualny login i hasło. W celu ich otrzymania proboszcz (lub osoba przez niego upoważniona) powinien wysłać e-mail na adres ks.a.bielinowicz@icloud.com
Księża, którzy nie potrafią korzystać z komputera, mogą odebrać ankietę w wersji papierowej w Wydziale Nauki Katolickiej w Olsztynie.

Ankieta katechety

Wypełniają wyłącznie osoby, które zmieniły miejsce zatrudnienia lub dane kontaktowe