Prezentacja o kardynale Stefanie Wyszyńskim

Archiwum Państwowe w Olsztynie przedstawia multimedialną prezentację poświęconą Prymasowi Tysiąclecia i jego pobytom na Warmii i Mazurach. W projekcie zamieszczono:
– kronikę pobytu Kardynała na Warmii i Mazurach,
– materiały archiwalne,
– fotografie z epoki,
– interaktywną mapę miejsc, które nawiedził prymas Wyszyński,
– osobiste zapiski Kardynała w postaci plików dźwiękowych,
– odrębne zakładki poświęcone dziejom walki z Kościołem, Wyższemu Seminarium Duchownemu „Hosianum”, osobie warmińskiego duchownego ks. Wojciecha Zinka.
Projekt umożliwia aktywne uczestnictwo odbiorców.
Prezentacja w formie strony interneto­wej dostępna od 10 września 2021 roku pod adresem: olsztyn. ap.gov.pl

Tydzień wychowania

Materiały na XI Tydzień Wychowania: „W blasku ojcostwa” (12-18 września 2021 r.)  są dostępne w formie elektronicznej na stronie: tydzienwychowania.pl

Jedocześnie informujemy, że materiały w tradycyjnej formie papierowej nie będą już rozprowadzane.

ŚP abp Wojciech Ziemba

Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie 
informujemy, że dnia 21 kwietnia 2021 roku 
w godzinach wieczornych, odszedł do Domu Ojca 
Arcybiskup senior Wojciech Ziemba
wielki kanclerz Wydziału teologii UWM w Olsztynie
Doctor Honoris Causa UWM w Olsztynie

nekrolog i program uroczystości pogrzebowych