Podręczniki Archidiecezji Warmińskiej

Zakończono już skład katechez warmińskich, obecnie trwają ostatnie prace korektorskie i jeszcze w tym tygodniu podręczniki zostaną przekazanie do druku.

Podręczniki Archidiecezji Warmińskiej 2017