Konferencje na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

8 września (piątek) Wydział Teologii UWM, godz. 14.00.
9 września (sobota) Kętrzyn ZSO, ul. Powstańców Warszawy 2, Kętrzyn, godz. 11.00

Wykład wygłosi: dr Aneta Rayzacher-Majewska, wykładowca katechetyki w UKSW i WSD Pallotynów w Ołtarzewie, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, autorka podręczników do religii i materiałów katechetycznych, nauczyciel religii.

Temat wykładu: Katecheta wiecznie poszukujący – o możliwościach wzbogacania warsztatu metodycznego w przedszkolu i szkole.