Wyniki IX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

Bł. Bolesława Lament – wychowawczyni na nasze czasy

Konkurs ma już swoją tradycję. Organizowany był po raz dziewiąty, z czego w ostatnich czterech kolejnych latach wyszedł poza obszar Polski i obejmował swoim zasięgiem również zagranicę.

Nadesłano ponad 300 prac z 280 placówek oświatowych i od osób indywidualnych z Polski i zagranicy, między innymi  z Kazachstanu, z Rosji, z Białorusi, Litwy, USA oraz z Holandii.

Konkurs spotkał się z żywym zainteresowaniem katechetów, nauczycieli, dzieci, młodzieży oraz dorosłych tak w Polsce jak również poza jej granicami. Potwierdzeniem tego są nadesłane na konkurs pomysłowe, oryginalne, spójne tematycznie, wykonane różnymi technikami piękne prace plastyczne. Inicjatorką konkursu jest s. Samuela Halina Grygo, katechetka z Nidzicy.

http://zsnr1.nidzica.pl/2017-2018-1.html