Warsztaty dla katechetów

Formularz rejestracji uczestników

ZAPROSZENIE
Zapraszamy nauczycieli religii
wszystkich typów szkół
na warsztaty z zakresu nawiązywania kontaktu i budowania relacji z uczniem.

 Kompetencje wychowawcze i umiejętności komunikacyjne katechety.

Warsztaty poprowadzi ks. dr Cezary Opalach
ks. dr Cezary Opalach przeprowadził wiele wykładów z zakresu psychologii jest specjalistą z dziedziny psychologii komunikacji, wykładowcą UWM na Wydziale Teologii, autorem licznych publikacji naukowych.

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3
Termin warsztatów: 12 grudnia (środa) 2018 r. w godz. 16.00 – 18.30
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 07. 12. 2018 r. za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego.
Rejestracja jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się.
Ilość miejsc ograniczona.
Uczestnicy z placówek prowadzonych przez inny organ niż miasto Olsztyn proszeni są o uiszczenie opłaty (przelewem) na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie nr rachunku: 02 1020 3541 0000 5102 0291 7565
w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) przelewem,
w terminie do 12 grudnia br.
W tytule przelewu – Kompetencje wychowawcze i umiejętności komunikacyjne katechety.