Finał konkursu plastycznego

Rozstrzygnięto diecezjalny konkurs plastyczny
„Jesteśmy napełnieni Darami Ducha Świętego”
opiekunowie laureatów zostaną poinformowani telefonicznie
(z uwagi na RODO)

Dziękujemy wszystkim katechetom, którzy włączyli się do organizacji konkursu za opiekę i poświęcony czas.