Ankieta dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

„Obraz małżeństwa i rodziny w mediach społecznościowych”

Ankieta jest anonimowa i posłuży do prowadzenia badań naukowych na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie

https://forms.gle/tKBivBjdzgkFybVn6