Nowe podręczniki !?!

W związku z licznymi zapytaniami katechetów w sprawie nowych podręczników i obowiązywania „nowej” podstawy programowej katechezy, przypominam harmonogram wejścia w życie nowych podręczników i podstawy:

  1. od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły podstawowej;
  2. od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;
  3. od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej;
  4. od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej.