Polska pod Krzyżem

Tego dnia, tradycyjnymi centrami kultu Krzyża Pańskiego w naszej Archidiecezji będą świątynie w Braniewie, Chwalęcinie, Głotowie, Klebarku Wielkim,Klonie,
Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Miłakowie, Szczytnie i Szestnie. Każdy, kto 14 września nawiedzi wskazaną wyżej świątynię, może uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach.

Godziny nabożeństw: 

Braniewo – Suma odpustowa, godz. 10.oo 

Chwalęcin – Msza Św., godz. 12.oo 

Głotowo – Msza Św., godz. 12.oo 

Klebark Wielki – Suma odpustowa, godz. 18.oo 

Klon – Suma odpustowa, godz. 11.oo 

Korsze – Suma odpustowa, godz. 10.oo 

Lidzbark Warmiński – Suma odpustowa, godz. 18.oo 

Miłakowo – Suma odpustowa, godz. 18.oo 

Szczytno – Suma odpustowa, godz. 11.oo i 18.oo 

Szestno – Suma odpustowa, godz. 11.oo 

plakat Braniewo