Śp. Krystyna Kocińska

Katechetka i wychowawczyni wielu nauczycieli religii.
Zmarła 13 stycznia 2020 r. w Poznaniu po długim okresie choroby.
Msza święta zostanie odprawiona 17 stycznia w Kościele pw. Świętej Rodziny na Osiedlu Kopernika w Poznaniu.   Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.30 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

Msza za śp. Krystynę zostanie odprawiona dzień po pogrzebie w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie w dniu 18 stycznia (sobota) o godz. 8.00.

Krystyna Kocińska, ur. 26 czerwca 1934 r. w Chraplewie, pow. Nowy Tomyśl. Ukończyła studia teologiczne ze specjalizacją katechetyczną w Gietrzwałdzie na Warmii.

Od 1966 r.  pracowała jako katechetka najpierw w Malborku, a następnie przez wiele lat w Parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie.

Duże umiejętności pedagogiczne, pasja pracy z dziećmi i chęć ciągłego doskonalenia się zawodowego i formacyjnego sprawiły, że została także zatrudniona przez Wydział Katechetyczny w Olsztynie na stanowisku wizytatora religii. Funkcję tę sprawowała przez wiele lat.

Była członkiem Komisji Episkopatu ds. Katechetycznych, przewodniczącym Komisji był wówczas abp J. Stroba.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne z katechetyki i formacji katechetycznej w Warmińskim Wyższym Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie i Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie.

W dowód uznania za zaangażowanie w pracy dla Kościoła otrzymała odznaczenie Stolicy apostolskiej Pro Ecclesia et Ponfifice od papieża Benedykta XVI.

Była członkinią świeckiej wspólnoty życia konsekrowanego o nazwie „Instytut Jezusa Eucharystycznego” (nazwa wcześniejsza „Instytut Służebnic Ołtarza).