PILNE!!!

Katechetów, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów przez internet zapraszamy do skorzystania z możliwości zdalnego dostępu do podręczników wydawnictwa katechetycznego. Podręczniki są także dostępne dla rodziców i uczniów. Dostęp do pełnej, cyfrowej wersji podręczników jest bezpłatny i nie wymaga żadnego logowania. Teksty podręczników znajdują się w zakładkach: sp – podręczniki do szkoły podstawowej; lo – podręczniki do szkoły ponadpodstawowej. Treść podręcznika jest wyświetlana w przeglądarce po kliknięciu na okładkę. Dostęp będzie możliwy przez cały okres przerwy szkolnej.