Nowe podręczniki

W związku z wejściem w życie nowej Podstawy i nowego Programu nauczania od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe podręczniki do pierwszych klas poszczególnych etapów edukacyjnych.

Numery podręczników zostaną podane po zatwierdzeniu przez KW KEP.

Kl. I SP – pt. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, pani Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz.

Kl. V SP – pt. Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. dr Michał Polny, pani Dorota Kornacka, dr Michał Małek, siostra Martyna Ujazdowska.

Kl. I LO – pt. W poszukiwaniu wolności; autorzy: ks. Piotr Pierzchała, siostra Otylia Pierożek, pani Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, pan Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, pan Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. dr Maciej Bartnikowski, prof. Barbara Rozen, ks. dr Bogumił Wykowski.

Na podstawie Uchwały Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii:

w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2021 roku podręczników do klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;

Jest to podręcznik pt. Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele. 

Dla kl. II i III (liceum trzyletnie i technikum czteroletnie) obowiązują dotychczasowe podręczniki szkół ponadgimnazjalnych: pt. Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie; pt. Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie.

W przedszkolach podręczniki zostają bez zmian. Do nowej podstawy zostanie napisany nowy program, który będzie kompatybilny ze starymi podręcznikami.

Najnowsza podstawa programowa

Najnowszy program nauczania

Edycja warmińska podręczników ma taką samą numerację co warszawska:https://katecheza.episkopat.pl/kwk/programy-i-podreczniki

Harmonogram wejścia w życie nowych podręczników a także nowej Podstawy i nowego Programu:

  • od dnia 1 września 2020 roku klasy I i V szkoły podstawowej oraz 1 ponadpodstawowa
  • od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej oraz 2 ponadpodstawowa
  • od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej oraz 3 ponadpodstawowa
  • od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej oraz 4 ponadpodstawowa.