Nowe podręczniki

W związku z wejściem w życie nowej Podstawy i nowego Programu nauczania od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe podręczniki do pierwszych klas poszczególnych etapów edukacyjnych.

Numery, tytuły podręczników i programów dostępne są na warmińskiej zakładce strony Wydawnictwa Katechetycznego https://warmia.wydawnictwokatechetyczne.pl

UWAGA!!! Podręczniki dla Warszawy i Płocka mają inne numery dopuszczenia

Najnowsza podstawa programowa

Najnowszy program nauczania

Harmonogram wejścia w życie nowych podręczników a także nowej Podstawy i nowego Programu:

  • od dnia 1 września 2020 roku klasy I i V szkoły podstawowej oraz 1 ponadpodstawowa
  • od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej oraz 2 ponadpodstawowa
  • od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej oraz 3 ponadpodstawowa
  • od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej oraz 4 ponadpodstawowa.