Librus i Podstawa Programowa

W roku szkolnym 2020/21 na platformie LIbrus pojawiły się rozkłady materiałów do nowych podręczników do kl. 1, 5 szkoły podstawowej i 1 szkoły ponadpodstawowej, Wydawnictwo Katechetyczny nie mogło podpiąć tematów pod podstawę programowę ponieważ w tym momencie nie ma takiej możliwości w Librusie. Librus nie wprowadził treści nowej podstawy programowej do Religii do dziennika elektronicznego. Wydawnictwo Katechetyczne od początku roku szkolnego kieruje prośby do LIbrusa aby platforma umożliwiła podpięcie tematów pod podstawę programowę, zostaliśmy tylko zapewnieni, że ktoś zajmie się tym problemem. 
Emilia Szydłowska
Asystentka Biura Wyd.Kat.