Bierzmowanie dorosłych

Sakrament bierzmowania we Współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie udzielany jest w każdy piątek o godz. 11.30 przed Mszą św., która jest odprawiana o godz. 12.00 oraz wieczorem po Mszy św. o godz. 19.00.

Kandydaci powinni przybyć pół godziny wcześniej, z właściwie wypełnionym dokumentem do bierzmowania (adres parafii chrztu, podpis księdza proboszcza, pieczęć parafialna) od własnego księdza proboszcza, po spowiedzi i ze świadkiem.

Kontak w sprawie bierzmowania: Parafia Współkatedralna Świętego Jakuba – tel.: 89 527 32 80, 89 527 07 11

UWAGA!

1. Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta osoba aktualnie zamieszkuje. Prosimy, aby ksiądz Proboszcz dobrze rozeznał i ocenił czy kandydata może przystąpić do sakramentu bierzmowania.

2. Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania winna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś niemożliwe jest w katedrze tuż przed bierzmowaniem.

3. Spowiedź św. w katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.

4. Kandydat do bierzmowania winien przybyć do katedry z dokumentem kierującym go do bierzmowania, wypisanym na zatwierdzonym druku, z dokładnie wypełnionymi rubrykami, a szczególnie dokładnym adresem parafii chrztu św. Dokument winien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza, który kieruje kandydata do bierzmowania.