Konkursy

Zapraszamy wszystkich chętnych katechetów, polonistów do przygotowania uczniów do konkursu biblijnego, materiały:  Konkurs – Karta zgłoszenia uczniaRegulamin konkursu czytania Biblii 2018


Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy” (edycja IX – 2018r.) regulaminlektura 1lektura 2,


Diecezjalny konkurs dla klasy 7SP i gimnazjów „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – regulamin

Diecezjalny konkurs dla szkoły podstawowej  „Pier Giorgio Frassati – człowiek ośmiu błogosławieństw” – regulamin


Archidiecezjalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. A. Hlonda dla SP i  gim. – regulamin


Olimpiada Teologii Katolickiej: POKÓJ I NADZIEJA DLA EUROPY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI I FRANCISZKA.
strona olimpiady

Terminy poszczególnych etapów:
–  etap szkolny – 29 listopada 2017 roku (data uzgodniona z organizatorami próbnej matury)
–  etap diecezjalny – 7 marca 2018 r.
–  etap ogólnopolski – 5-7 kwietnia 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi.

Strona internetowa OTK i dalsze informacje zostaną przekazane w  terminie późniejszym.


Konkurs „Papież Słowianin”

XVI Ogólnopolski Konkurs plastyczny i poetycki o błogosławionej Karolinie – regulamin


Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie


Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Civitas Christiana – XXII edycja regulamin 22 OKWB 


Dwa ogólnopolskie konkursy: literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Być dobrym Jak chleb – Św. Mikołaj i Św. Brat Albert Chmielowski w oczach dzieci i młodzieżyRegulamin


Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem” – informacja