Konkursy

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny – regulamin

Konkurs biblijny w Miłakowie Regulamin SP 4-6, Regulamin SP 7-8 i IIIg., Prośba do dyr

Diecezjalny Konkurs Plastyczny, kl. I – IV szkoły podstawowej – 2018 „Jesteśmy napełnieni darami Ducha Świętego” RODO Regulamin

XVI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej klas V – VI szkoły podstawowej „Boży Posłańcy. Nadprzyrodzony świat Aniołów”. RODO Regulamin

XVII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej kl. VII – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum –  „Wenanty Katarzyniec – polski Szarbel” RODOw Regulamin

Olimpiada Teologii Katolickiej: „Św. Jacek – wzór ewangelizacji”. https://otk.pl 

Kurator Łódzki ogłasza X edycję Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin. Więcej na stronie: http://www.kuratorium.lodz.pl/rodzice-i-uczniowie/konkurs-papiez-slowianin/

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowany przez Civitas Christiana. Etap szkolny 13 marca 2019, etap diecezjalny 25 kwietnia 2019, bliższe informacje:  www.okwb.pl

III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych REGULAMIN

II Ogólnopolski Konkurs Jezus Chrystus naszym Królem Regulamin

Konkurs „Mój szkolny kolega z misji” http://www.adgentes.misje.pl/konkurs-314 

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/święty-jan-paweł-ii-w-oczach-dziecka-0

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie, organizowana jest w ramach trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl