O nas

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce do zadań Wydziału Nauki Katolickiej zalicza: „nadzór metodyczny i merytoryczny nad katechetami; sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno w szkole, jak i w parafii; koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną w parafiach; nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji; nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży, organizacja kształcenia i dokształcania katechetów”.

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
Wikariusz biskupi ds. katechizacji

ks. kan. dr Adam Bielinowicz

Diecezjalny wizytator nauczania religii
ks. mgr Maciej Bartnikowski

Sekretariat
mgr inż. Edyta Bucholc


Zdjęcie nagłówka strony przedstawia Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Z prawej strony widoczny jest budynek, w którym mieścił się Instytut Katolicki, kształcący (w latach 1958-1999) nauczycieli religii. Autor zdjęcia: ks. Adam Bielinowicz