Szkolenia

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Turowskiego  8, 10-900 Olsztyn
tel. 89 534-96-90 lub 86, e-mail: sekretariat@odn.olsztyn.pl
Bożena Szczurek – nauczyciel konsultant

Serdecznie zapraszamy katechetów uczących na wszystkich poziomach edukacyjnych na warsztat metodyczny
nt: „Inaczej, ciekawie, aktywniej – na lekcjach religii”.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godz. 16.00- 17.30 w ODN ul. Turowskiego 3.

Zgłoszenia fax/tel 89 534-96-86, 534-96-90 lub sekretariat@odn.olsztyn.pl

Warsztaty metodyczne będzie prowadziła  Bożena Szczurek

Więcej informacji na stronie www.odn.olsztyn.pl, zapisy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ilość miejsc ograniczona!

 


WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Pełna oferta ośrodka: www.wmodn.olsztyn.pl
Bożena Osik – nauczyciel konsultant

Zaprasza :

W MARCU

17 marca 2018 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne 6-godzinne warsztaty „Jak rozmawiać o wartościach w szkole?”

21 marca 2017 r. w godz. 16.30-19.00 na bezpłatne 5-godzinne warsztaty „Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – metody pracy z tekstami filozoficznymi” (data kolejnego spotkania zostanie ustalona z uczestnikami)

W KWIETNIU

7 kwietnia 2018 w godz. 9.00-16.00 na bezpłatne 24 – godzinne warsztaty „Kreatywny nauczyciel religii – tworzenie banku pomocy” (grupa zamknięta-kontynuacja szkolenia)

14 kwietnia 2018 w godz. 9.00-16.00 na bezpłatne 24 – godzinne warsztaty „Kreatywny nauczyciel religii – tworzenie banku pomocy” (grupa zamknięta-zakończenie szkolenia)

21 kwietnia 2018 r. na 8 – godzinne warsztaty „Wolontariat w szkole krok po kroku”. Zajęcia poprowadzi Marta Urban – Burdalska. Koszt szkolenia 100 zł.

22 kwietnia 2018 r. na 6 – godzinne warsztaty „Tańce integracyjne dla dzieci i młodzieży”. Zajęcia poprowadzi s. Monika Siemionko. Koszt szkolenia 80 zł.

 

W roku szkolnym 2017/2018 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii – 6 godzin

Wykorzystanie narzędzi językowych w przekazie Dobrej Nowiny – 4 godziny

Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie – 24 godziny

Ewangelizacja w Internecie. Budujemy stronę w Google Sites – 5 godzin

Warmińskie zasoby katechetyczne – tworzenie bazy on-line – 3 godziny

Kreatywny nauczyciel religii – tworzenie banku pomocy – 24 godziny

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii metodą portfolio – 5 godzin

Edukacja prawna nauczyciela religii – 6 godzin

Zarządzanie czasem przez nauczyciela – 6 godzin

Konsultacje w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz metodyki nauczania religii

PŁATNE  dla nauczycieli religii

Emisja i higiena głosu – 14 godzin – 180 zł.

Prowadzenie warsztatów teatralnych w szkole – 5 godzin – 70 zł.

Tańce i zabawy dla dzieci – jasełka, karnawał – 5 godzin – 70 zł.

Tańce integracyjne dla dzieci i młodzieży – 6 godzin – 80 zł.

Tańce izraelskie i innych krajów – 5 godzin – 70 zł

Wolontariat w szkole krok po kroku – 8 godzin – 100 zł.

Szkolny Klub Wolontariatu – planowanie i realizacja działań – 4 godz. – 50 zł.

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza? – 4 godz. – 50 zł.

Promocja wolontariatu w szkole – 4 godz. – 50 zł.

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii z uznanymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach etyki – 6 godzin

Dzieci opowiadają o wartościach – wykorzystanie serwisu Storybird  – 4 godziny

Wykorzystanie aplikacji KAHOOT na lekcjach etyki – 5 godzin

Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – metody pracy z tekstami filozoficznymi – 5 godzin

Jak rozmawiać o wartościach w szkole? – 6 godzin

Wszystkie szkolenia (płatne i bezpłatne) są realizowane zarówno w  WM ODN jak i  na zlecenie grup katechetów w miejscach pracy.

W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia emaliowe na adres: osik@wmodn.olsztyn.pl oraz telefonicznie: (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

Bożena Osik