Szkolenia

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Zaprasza :

WE WRZEŚNIU

1 września 2021 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje stacjonarne  Konstruowanie planu rozwoju przez nauczyciela

4 września 2021 r. w godz. 10.00-12.15 na bezpłatną 3- godzinną konferencję online Pobudzanie do logicznego myślenia (konferencja dla nauczycieli uczących etyki)

15 września 2021 r. w godz. 16.00-19.15 na bezpłatne szkolenie stacjonarne Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

25 września 2021 r. w godz. 9.00-13.00 na 5- godzinne spotkanie stacjonarne Klubu Pomysłowego Katechety 2021. Część zajęć poprowadzi ks. dr B. Wykowski

 

W PAŹDZIERNIKU

9 października 2021 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne  6 – godzinne warsztaty stacjonarne Jak rozmawiać o wartościach w szkole

23 października 2021 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne  6 – godzinne warsztaty stacjonarne Opracowanie programu nauczania etyki w szkole podstawowej

25 – 29 października 2021 r. na bezpłatne 5 – godzinne szkolenie online Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną (nauczyciel pracuje samodzielnie w wybranych godzinach na platformie Moodle)

 

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W roku szkolnym 2021/2022 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2021– 35 godzin

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Storyjumper – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Canva – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – krzyżówki – 4 godziny

Szkolenie online Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii – 10 godzin

Notatki wizualne na lekcjach religii – 4 godziny

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela religii – 6 godzin

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym – 5 godz.

Tworzenie tekstów łatwych przez nauczyciela religii – 5 godzin

Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety – 6 godzin

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku – 4 godziny

Edukacja prawna nauczyciela stażysty– 4 godziny

Jak rozmawiać o wartościach w szkole – 6 godzin

Szkolenie online: Rola i zadania opiekuna stażu – 80 godzin

Szkolenie online: Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia – 50 godzin

Szkolenie online: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online – 50 godzin

Szkolenie online: Nauka – Kwalifikacje – Praca – 50 godzin

Szkolenie online: Zarządzanie czasem – jak osiągnąć więcej za mniej – 40 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz organizacji religii w szkołach

PŁATNE  dla nauczycieli religii

Emisja i higiena głosu – 14 godzin – 200 zł.

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach etyki – 5 godzin

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki – 5 godzin

Opracowanie programu nauczania etyki w szkole podstawowej – 6 godz.

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie