Szkolenia

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Turowskiego  8, 10-900 Olsztyn
tel. 89 534-96-90 lub 86, e-mail: sekretariat@odn.olsztyn.pl


WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Pełna oferta ośrodka: www.wmodn.olsztyn.pl

Zaprasza :

W MAJU

8 maja 2019 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne konsultacje„Dokumentowanie wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych”

15 maja 2019 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne konsultacje„Dokumentowanie wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych”

22 maja 2019 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne konsultacje„Dokumentowanie wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych”

29 maja 2019 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne konsultacje„Dokumentowanie wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych”

W CZERWCU

5 czerwca 2019 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne konsultacje„Dokumentowanie wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych”

8 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne spotkanie  „Klubu Pomysłowego Katechety – kontynuacja” (ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2018/2019)

27 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne szkolenie „Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii metodą portfolio” (w programie zasoby Pinterest)

28 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – opowiadanie historii”

 

W LIPCU

1 lipca 2019 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne szkolenie „Edukacja prawna nauczyciela religii” (przygotowanie do „części praktycznej” nowego egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej)

4 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 na bezpłatne szkolenie „Dzieci dają świadectwo – wykorzystanie Storyjumper ”

 

W SIERPNIU

20 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00-12.00 na bezpłatne szkolenie„Przygotowanie nauczyciela religii do oceny pracy”

21 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne szkolenie„Nowy awans zawodowy”

29 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne konsultacje„Konstruowanie planu rozwoju zawodowego”

 

W roku szkolnym 2018/2019 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii – 6 godzin

Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie – Learningapss, Kahoot– 8 godzin

Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie- Photo Story, „Milionerek” – 8 godzin

Dzieci dają świadectwo – wykorzystanie Storyjumper– 4 godziny

Warmińskie zasoby katechetyczne – tworzenie bazy on-line – 3 godziny

Kreatywny nauczyciel religii – przykłady dobrej praktyki – 8 godzin

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii metodą portfolio – 5 godzin

Edukacja prawna nauczyciela religii – 6 godzin

Klub Pomysłowego Katechety – kontynuacja– 40 godzin

Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce – 3 godz.

Jak odczytywać nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej? – 4 godz.

Przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela religii – 3 godz.

Zarządzanie czasem przez nauczyciela – 6 godzin

Nowy awans zawodowy – 4 godziny

Konsultacje w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz metodyki nauczania religii

PŁATNE  dla nauczycieli religii

Emisja i higiena głosu – 14 godzin – 180 zł.

Prowadzenie warsztatów teatralnych w szkole – 6 godzin – 80 zł.

Tańce i zabawy dla dzieci – jasełka, karnawał – 5 godzin – 70 zł.

Tańce integracyjne dla dzieci i młodzieży – 6 godzin – 80 zł.

Tańce izraelskie i innych krajów – 5 godzin – 70 zł

Wolontariat w szkole krok po kroku – 8 godzin – 100 zł.

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii z uznanymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach etyki – 6 godzin

Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – metody pracy z tekstami filozoficznymi – 5 godzin

Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – opowiadanie historii– 5 godzin

Jak rozmawiać o wartościach w szkole? – 6 godzin

Kuferek nauczyciela etyki – przykłady dobrej praktyki – 6 godz.

Wszystkie szkolenia (płatne i bezpłatne) są realizowane zarówno w  WM ODN jak i  na zlecenie grup katechetów w miejscach pracy.

W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia emaliowe na adres: osik@wmodn.olsztyn.ploraz telefonicznie: (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

Bożena Osik