Szkolenia

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Zaprasza :

W MAJU

5 maja 2021 r. o godz. 16.00 na bezpłatne  3 –godzinne konsultacje Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  – nauczyciele kontraktowi

8 maja 2021 r. o godz. 9.00 na spotkane w ramach Klub Pomysłowego Katechety- sieci współpracy i samokształcenia. W spotkaniu wezmą udział Ks. Krzysztof Kuleszo – proboszcz parafii w Łynie oraz Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia , Opieki i Wychowania Kuratorium Oświaty w Olsztynie

10 maja 2021 r.  od godz. 9.00 na bezpłatne 40 – godzinne Zarządzanie czasem – jak osiągnąć więcej za mniej(szkolenie na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie realizowane indywidualnie przez uczestników w wybranych godzinach do 6 czerwca 2021 r.)

12 maja 2021 r. o godz. 16.00 na bezpłatne  3 –godzinne konsultacje Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – nauczyciele mianowani

15 maja 2021 r. o godz. 10.00 na bezpłatne  4 –godzinne szkolenie Edukacja prawna nauczyciela stażysty

19 maja 2021 r. o godz. 16.00 na bezpłatne  3 –godzinne konsultacje Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – nauczyciele stażyści i kontraktowi

26 maja 2021 r. o godz. 16.00 na bezpłatne  3 –godzinne konsultacje Realizacja zadań opiekuna stażu.

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Moodle. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W roku szkolnym 2020/2021 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii – 40 godzin

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Learningapss – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Kahoot– 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Genially – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Storyjumper – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – krzyżówki – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki– 6 godzin

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela religii – 6 godzin

Konferencja online: Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce – 3 godz.

Szkolenie online: Realizacja nowej podstawy programowej katechezy – korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną– 5 godz.

Szkolenie online: Realizacja nowej podstawy programowej katechezy – korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Realizacja nowej podstawy programowej katechezy – korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Szkolenie online: Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii– 10 godzin

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku – 4 godziny

Edukacja prawna nauczyciela stażysty– 4 godziny

Szkolenie online: Rola i zadania opiekuna stażu – 80 godzin

Szkolenie online: Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia – 50 godzin

Szkolenie online: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online – 50 godzin

Szkolenie online: Nauka – Kwalifikacje – Praca – 50 godzin

Szkolenie online: Zarządzanie czasem – jak osiągnąć więcej za mniej – 40 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz metodyki nauczania religii

PŁATNE  dla nauczycieli religii

Emisja i higiena głosu – 14 godzin – 180 zł.

Wolontariat w szkole krok po kroku – 8 godzin – 100 zł.

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Szkolenie online: Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – metody pracy z tekstami filozoficznymi – 5 godzin

Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – opowiadanie historii– 5 godzin

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach etyki – 5 godzin

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki – 5 godzin

Jak rozmawiać o wartościach w szkole – 6 godzin

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie