Szkolenia

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Turowskiego  8, 10-900 Olsztyn
tel. 89 534-96-90 lub 86, e-mail: sekretariat@odn.olsztyn.pl
Bożena Szczurek – nauczyciel konsultant

 

Więcej informacji na stronie www.odn.olsztyn.pl, zapisy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ilość miejsc ograniczona!

 


WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Pełna oferta ośrodka: www.wmodn.olsztyn.pl
Bożena Osik – nauczyciel konsultant

Zaprasza :

W LIPCU

2 lipca 2018 r. w godz. 9.00-14.00na bezpłatne warsztaty„Edukacja prawna nauczyciela religii”

3 lipca 2018 r. w godz. 9.00-12.15 na bezpłatne warsztaty„Dzieci dają świadectwo – wykorzystanie Storyjumper”

W SIERPNIU

22 sierpnia 2018 r. w godz. 9.00-12.15 na bezpłatne warsztaty„Nowy awans zawodowy”

23 sierpnia w godz. 9.00-11.30 napłatne warsztaty„Warmińskie zasoby katechetyczne – tworzenie bazy on-line”

24 sierpnia 2018 r. w godz. 9.00-12.15 na bezpłatne warsztaty„Dzieci opowiadają o wartościach – wykorzystanie serwisu Storybird”

27 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00 – 11.30 na bezpłatną konferencjędla nauczycieli etyki

28 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00-16.15 na bezpłatną konferencję„Przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela religii”. (część konferencji poprowadzi Główny Inspektor Danych Osobowych w Archidiecezji Warmińskiej)

 

W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia emaliowe na adres: osik@wmodn.olsztyn.ploraz telefonicznie: (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

Bożena Osik

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

Bożena Osik