Wizytatorzy

Diecezjalni wizytatorzy nauczania religii
ks. kan. dr Adam Bielinowicz
ks. mgr Maciej Bartnikowski

Dekanalni wizytatorzy nauczania religii
ks. mgr Krzysztof Bumbul – powiat kętrzyński
ks. kan. mgr Waldemar Cybulski – powiat olsztyński
ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM – powiat lidzbarski
ks. prał. mgr Leszek Galica – powiat braniewski
ks. prał. dr Rajmund Jodko – powiat mrągowski
ks. kan. Krzysztof Józefczyk – powiat lidzbarski
ks. kan. mgr Robert Kaniowski – powiat mrągowski
ks. mgr Artur Klepacki – miasto Olsztyn
ks. mgr Remigiusz Klimkowski – powiat olsztyński
ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura – powiat nidzicki
ks. prał. mgr Józef Midura – powiat szczycieński
ks. kan. Zdzisław Milewicz – miasto Olsztyn
ks. kan. dr Artur Oględzki – powiat bartoszycki
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM– miasto Olsztyn
ks. mgr lic. Janusz Rybczyński – powiat bartoszycki
ks. kan. Kazimierz Sawostianik – powiat kętrzyński
ks. mgr Tomasz Stempkowski – miasto Olsztyn
ks. dr Zbigniew Stępniak – miasto Olsztyn
mgr lic. Małgorzata Sutnik – miasto Olsztyn
ks. prał. mgr Władysław Szmul – powiat ostródzki
dr Bożena Szczurek – Olsztyn i wszystkie powiaty
ks. dr Piotr Wiśniewski – powiat olsztyński
ks. dr Bogumił Wykowski– powiat olsztyński
ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – powiat szczycieński