Wizytatorzy

Diecezjalni wizytatorzy nauczania religii
ks. kan. dr Adam Bielinowicz
ks. mgr Maciej Bartnikowski

Dekanalni wizytatorzy nauczania religii
Ks. mgr Krzysztof Bumbul
Ks. kan. mgr Waldemar Cybulski
Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Ks. prał. mgr Leszek Galica
Ks. kan. Krzysztof Józefczyk
Ks. kan. mgr Robert Kaniowski
Ks. mgr Artur Klepacki
Ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura
Ks. prał. mgr Józef Midura
Ks. kan. Zdzisław Milewicz
Ks. kan. dr Artur Oględzki
Ks. mgr lic. Janusz Rybczyński
Ks. kan. Kazimierz Sawostianik
Ks. mgr Tomasz Stempkowski
Ks. dr Zbigniew Stępniak
Mgr lic. Małgorzata Sutnik
Ks. prał. mgr Władysław Szmul
Ks. dr Piotr Wiśniewski
Ks. dr Bogumił Wykowski
ks. kan. mgr Andrzej Wysocki