Konkurs literacki dla młodzieży

Z okazji 30-tej rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Olsztynie Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie literackim dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest pogłębienie nauczania papieża Jana Pawła II i refleksja (filozoficzna, teologiczna, prawna, społeczna, pedagogiczna) słów papieża wypowiedzianych podczas spotkań w Olsztynie