Lista mail-ingowa

Wszystkie osoby, do których nie dociera korespondencja z naszego Wydziału, prosimy o przesłanie informacji na adres: ks.a.bielinowicz@icloud.com