Nowe podręczniki na rok szkolny 2021/2022

DRODZY KATECHECI,

Informujemy, że na rok szkolny 2021/2022 zostaną wydane kolejne podręczniki według nowej podstawy programowej z 2018 roku:

Dla kl. II szkoły podstawowej pakiet edukacyjny pt. „To jest mój Syn umiłowany”, zawierający:

podręcznik ucznia – cz. 1 (z Kartami pracy) , cz. 2 (z Kartami pracy), Domownik, poradnik metodyczny.

Nr programu: AZ-1-01/18. Autorzy pakietu: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski. Zastąpi pakiet pt. „A oto Ja jestem z wami”.

Dla klasy VI szkoły podstawowej pakiet edukacyjny pt. „Jezus nas zbawia”, zawierający: podręcznik ucznia i poradnik metodyczny.

Nr programu: AZ-2-01/18. Autorzy pakietu: Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Michał Małek, Dorota Kornacka.

Zastąpi pakiet pt. „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Dla klasy II szkoły ponadpodstawowej (liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego) pakiet edukacyjny pt. „Na drogach dojrzałej wiary”, zawierający: podręcznik ucznia i poradnik metodyczny.

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18. Autorzy pakietu: Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski. Zastąpi pakiet pt. „Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele”.

W klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie) używany będzie do dn. 31.08.2022 roku podręcznik pt. Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie, który dotychczas przeznaczony był dla klas II szkół ponadgimnazjalnych

W klasach III (liceum trzyletnie i technikum czteroletnie) nadal obowiązuje podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych:

Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie.

Dla pozostałych klas, podręczniki Wydawnictwa Katechetycznego  Sp. z o.o. na rok szkolny 2021/2022 pozostają bez zmian.

Wszystkie podręczniki dostępne będą w wersjach cyfrowych przez aplikację Czytnik Katechetyczny.

Tak jak w latach ubiegłych dostępne będą bezpłatne „Pakiety startowe” dla wszystkich nowych pakietów edukacyjnych. Zamówienia można będzie składać po zakończeniu roku szkolnego 2021/2022.

SYGNALIZUJEMY, ŻE:

W celu usprawnienia pracy katechetów podręczniki w Wydawnictwie zintegrowano na wszystkich poziomach nauczania z systemem e-dziennik firmy Librus Sp. z o.o. Dla szkół korzystających z innych systemów e-dziennika, przygotowano pliki w formacie Microsoft Excel do pobrania ze strony Wydawnictwa.

Podręczniki dla przedszkolaków

Przypominamy również o dostępnych w naszym Wydawnictwie podręcznikach do nauczania religii w przedszkolu: dla grupy pięciolatków jest to podręcznik pt. Jesteśmy dziećmi Bożymi, numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–4/20; program nr AZ–0–03/20, a dla kl. 0 (grupa sześciolatków) podręcznik pt. Z Panem Jezusem; numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–5/20; program nr AZ–0–03/20.

Informujemy, że Program nauczania religii dla przedszkola pt. Kochani przez Boga autorstwa dr Anety Rayzacher-Majewskiej został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 24 lipca 2020 roku.

Numer programu AZ-0-03/20.

DODATKOWE INFORMACJE

Podręczniki i poradniki metodyczne wydane w formie papierowej dostępne są u dystrybutorów diecezjalnych ARKA/ CDAW i w sprzedaży internetowej. Poradniki metodyczne można także pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictwa po zalogowaniu.

Jak zawsze zachęcamy Państwa do korzystania z naszego portalu www.portalkatechetyczny.pl, na którym można znaleźć pomoce katechetyczne korespondujące z rozkładem programu nauczania. Zachęcamy do dzielenia się ciekawymi materiałami i linkami do poszczególnych katechez na wszystkich poziomach nauczania.

Przypominamy, że wszystkie podręczniki wydane przez Wydawnictwo Katechetyczne opracowała grupa katechetów związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, której przewodniczy ks. Piotr Tomasik.

Mamy nadzieję, że nasze materiały zainteresują Państwa i pomogą w pracy dydaktycznej.