Ogłoszenia

Wskazania KEP-przygotowanie dzieci-sakrament pokuty- Pierwsza Komunia Święta

bp Wojciech Osial nowym przewodniczącym Komisji Wychowania katolickiego KEP

Interpretacja MEN w związku z organizacją lekcji religii w przedszkolu pobierz

Ponowna deklaracja o uczęszczanie na lekcję religii

Niektóre placówki domagają się od rodziców lub pełnoletnich uczniów deklarowania na początku każdego roku szkolnego udziału w zajęciach z religii/etyki. O tym, jak należy interpretować ten przepis podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej w 2014 r.

„(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki”.

Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od tych rodziców lub pełnoletnich uczniów jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/komisje/kwk/oswiadczenie20170826.html