Rekolekcje katechetyczne

Terminy:
Stoczek 19-20 sierpnia – formularz zapisu
Olsztyn 3-4 września – formularz zapisuProgram rekolekcji katechetycznych

Dzień pierwszy

10.00-11.00 rejestracja uczestników
11.00 nauka rekolekcyjna
12.00 msza święta z kazaniem
13.00 obiad
15.00-16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 nauka rekolekcyjna
18.00 kolacja
21.00 Apel Jasnogórski

Dzień drugi
8.00 śniadanie
9.00 nauka rekolekcyjna
– po nauce prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu
11.00 nauka rekolekcyjna
12.30 Msza święta z kazaniem na zakończenie rekolekcji
13.15 obiad