Rodzina Rodzinie

Z całego serca pragniemy zaprosić wspólnoty duszpasterskie, parafie, koła wolontariatu, szkoły do włączenia się w Program „Rodzina Rodzinie”, będący wsparciem dla Ukraińców, którzy zdecydowali się pozostać w swojej ojczyźnie, a którzy coraz dotkliwiej doświadczają konsekwencji wojny toczącej się w Ukrainie.

W odpowiedzi na stale pogarszającą się sytuację mieszkańców Ukrainy, Caritas Polska podjęła decyzję o objęciu mieszkańców tego kraju programem „Rodzina Rodzinie”. Program istnieje od 2016 roku i został uruchomiony w celu pomocy mieszkańcom Syrii w związku z trwającą tam wojną. W kolejnych latach został rozszerzony na Strefę Gazy, Liban oraz Irak, a od października bieżącego roku obejmie także Ukrainę.

Program będzie realizowany we współpracy z rzymskokatolicką Caritas SPES oraz greckokatolicką Caritas Ukraina. Rodziny otrzymają wsparcie w formie pomocy gotówkowej (środki przekazywane przez Darczyńców na konta Caritas Polska będą przekazywane do partnerów w Ukrainie, którzy będą je dystrybuowali wśród osób potrzebujących w miesięcznych transzach). W pierwszej kolejności będzie skierowany do 500 rodzin mieszkających na terenie diecezji kijowsko-żytomierskiej, które będą otrzymywały regularne wsparcie finansowe przez 12 kolejnych miesięcy. Rodziny będą mogły przeznaczyć otrzymane pieniądze na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb takich jak zakup żywności, leków, odzieży, opłacenie czynszu, itp.

Zgłoszenie chęci udziału w Programie jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić przygotowany formularz kontaktowy, podając nazwę wspólnoty (parafialnej/szkolnej/kościelnej) oraz dane osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakt w sprawie Programu z Caritas Polska (wzór załączono do niniejszego maila) i przesłać go do Caritas Polska lub zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej (caritas.pl/parafie).Zgłoszonej w ten sposób wspólnocie przypisany zostanie koordynator ze strony Caritas Polska, który skontaktuje się z podaną w zgłoszeniu osobą kontaktową tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, by ustalić możliwe formy uczestniczenia przez daną grupę w Programie. Następnie Caritas Polska przekaże wspólnocie pakiet materiałów promocyjnych, które ułatwią informowanie członków wspólnoty o idei Programu „Rodzina Rodzinie”.

Chcemy w tym miejscu podkreślić, że dla wsparcia Programu nie jest konieczne wpłacenie ściśle określonej kwoty czy deklaracja regularnych wpłat. Wszystkie przekazywane środki gromadzone są we wspólnym funduszu, a następnie dystrybuowane wśród osób zakwalifikowanych do objęcia wsparciem. Trudne jest również określenie, jak w kolejnych miesiącach będą zmieniały się warunki i ceny w Ukrainie. W chwili obecnej orientacyjna kwota niezbędna dla wsparcia przeciętnej rodziny to ok. 1300,00 zł miesięcznie, a dla samotnej matki z dzieckiem ok. 700,00 zł miesięcznie.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://rodzinarodzinie.caritas.pl/