Szkolenia

Zaprasza :

W MAJU

6 maja 2024 r. w godz. 15.30-17.45 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Konstruowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela

8 maja 2024 r.  w godz. 17.00-19.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Ocena pracy nauczyciela mianowanego

11 maja 2024 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne  5 – godzinne spotkanie stacjonarne  Klubu Pomysłowego Katechety 2023 (część zajęć poprowadzi ks. dr Ł. Simiński z projektu katecheo.pl)

15 maja 2024 r. w godz. 16.30-19.30 na bezpłatne  5– godzinne szkolenie online  Edukacja prawna nauczyciela religii

20 maja 2024 r. w godz. 15.30-17.45 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Postępowanie egzaminacyjne – stara formuła

23 maja 2024 r. w godz. 15.30-18.30 na bezpłatne  4– godzinne warsztaty online Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Nearpod

27 maja 2024 r. w godz. 15.30-17.45 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Postępowanie kwalifikacyjne – stara formuła

 

 

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Google lub Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: Szkolenia WMODN

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W II semestrze roku szkolnego 2023/2024 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2023– 35 godzin

Kreatywne metody pracy z Pismem Świętym – 4 godziny

Gry na lekcjach religii – 4 godziny

Leporello na lekcjach religii – 4 godziny

Szkolenie online: Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – PosterMyWall–  4 godziny

Szkolenie online: Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Nearpod –  4 godziny

Szkolenie online: Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – eKreda –  4 godziny

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją społeczną – 5 godz. (materiały samokształceniowe)

Szkolenie online: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny na lekcjach religii – 20 godz. (materiały samokształceniowe)

Szkolenie online: Lekcje religii w szkole – kompendium wiedzy 20 godz. (materiały samokształceniowe)

Szkolenie online: Ocena pracy nauczyciela religii – 4 godziny

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela religii – 4 godziny

Szkolenie online: Awans zawodowy nauczyciela – 4 godziny

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela początkującego– 4 godziny

Szkolenie online: Rola, zadania opiekuna stażu i mentora– 80 godzin

Pełnienie funkcji mentora – 6 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online:

– Konstruowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela

– Postępowanie egzaminacyjne – stara formuła

– Postępowanie egzaminacyjne – nowa formuła

– Postępowanie kwalifikacyjne – stara formuła

– Postępowanie kwalifikacyjne – nowa formuła

– Ocena pracy nauczyciela początkującego

– Ocena pracy nauczyciela mianowanego

– Wypełnianie zadań opiekuna stażu

– Wypełnianie zadań mentora

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Szkolenie online: Lekcje etyki w szkole – kompendium wiedzy – 10 godzin (materiały samokształceniowe)

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie