Szkolenia

W nowym roku szkolnym zapraszamy katechetów do skorzystania z oferty szkoleniowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN.
Oferta ta jest dostępna w naszym nowym serwisie Szkolenia NATAN

Katechetów zapraszamy szczególnie:
–        do udziału w internetowych Targach metodycznych w dniu 24.09.br (sobota)
–        do udziału w stacjonarnych warsztatach Akademia Profesjonalnego Katechety 2022 w dniach 7-9.10.br (piątek – niedziela) w Sulejówku, organizowanych we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz pod patronatem Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej i Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej
–        do korzystania z materiałów Rodzina 5.0 (28 filmów i kart pracy) przygotowanych przez Wydział Katechetyczny i Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej (będą dostępne w ostatnim tygodniu września)

Szczegółowe informacje na temat tych propozycji – oraz pełną ofertę webinarów i e-kursów – można znaleźć we wspomnianym wyżej serwisie Szkolenia NATAN.

Zapraszamy katechetów także do korzystania z Serwisu Katechetycznego NATAN oraz Biblioteki NATAN, która kilka miesięcy temu została otworzona na nowej platformie internetowej.


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza :

WE WRZEŚNIU

1 września 2022 r. w godz. 16.00-19.15 na bezpłatne 4- godzinne szkolenie online Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela

10 września 2022 r. w godz. 10.00-12.15  na bezpłatną konferencję hybrydową  Inspiracje metodyczne nauczyciela etyki (konferencja z udziałem przedstawicieli portalu filozofuj.eu oraz czasopisma Filozofuj!)

24 września 2022 r. w godz. 09.00-13.00 na bezpłatne  5– godzinne spotkanie stacjonarne Klubu Pomysłowego Katechety 2022 – sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii (część zajęć poprowadzi ks. Roman Wiśniowiecki)

29 września 2022 r. w godz. 16.00-19.15 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Canva

 

 

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Google lub Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W roku szkolnym 2022/2023 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2022– 35 godzin

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Canva –  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Blooket –  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Nearpod –  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Wizerme–  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – PosterMyWall–  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Emaze –  4 godziny

Notatki wizualne na lekcjach religii – 4 godziny

Kreatywne metody pracy z Pismem Świętym – 4 godziny

Gry na lekcjach religii – 4 godziny

Ocena pracy nauczyciela religii – 4 godziny

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją społeczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym – 5 godz. (prowadzi ks. dr P. Wiśniewski)

Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety – 6 godzin (prowadzi ks. dr P. Wiśniewski)

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela – 4 godziny

Edukacja prawna nauczyciela początkującego– 4 godziny

Pełnienie funkcji mentora – 6 godzin

Szkolenie online: Rola i zadania opiekuna stażu – 80 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz organizacji religii w szkołach

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki – 5 godzin

Inspiracje metodyczne nauczyciela etyki – 5 godzin

Konsultacje: Tworzenie lub modyfikacja programu nauczania etyki w szkole podstawowej – 3 godz.

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie