Szkolenia

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Zaprasza :

W STYCZNIU

5 stycznia 2022 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Canva

12-19 stycznia 2022 r. na bezpłatne 6- godzinne szkolenie na platformie Moodle Jak rozmawiać o wartościach w szkole (nauczyciele pracują samodzielnie w dogodnych dla siebie godzinach)

22 stycznia 2022 r. w godz. 10.00-13.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Storyjumper

 

W LUTYM

4 lutego 2022 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Opracowanie programu nauczania etyki w szkole podstawowej

5 lutego 2022 r. w godz. 10.00-13.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty stacjonarne Edukacja prawna nauczyciela stażysty

12 lutego 2021 r. w godz. 9.00-13.00 na 5- godzinne spotkanie stacjonarne Klubu Pomysłowego Katechety 2021.

23 lutego 2022 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – krzyżówki

 

 

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W roku szkolnym 2021/2022 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2021– 35 godzin

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Storyjumper – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Canva – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – krzyżówki – 4 godziny

Szkolenie online Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii – 10 godzin

Notatki wizualne na lekcjach religii – 4 godziny

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela religii – 6 godzin

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym – 5 godz.

Tworzenie tekstów łatwych przez nauczyciela religii – 5 godzin

Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety – 6 godzin

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku – 4 godziny

Edukacja prawna nauczyciela stażysty– 4 godziny

Jak rozmawiać o wartościach w szkole – 6 godzin

Szkolenie online: Rola i zadania opiekuna stażu – 80 godzin

Szkolenie online: Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia – 50 godzin

Szkolenie online: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online – 50 godzin

Szkolenie online: Nauka – Kwalifikacje – Praca – 50 godzin

Szkolenie online: Zarządzanie czasem – jak osiągnąć więcej za mniej – 40 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz organizacji religii w szkołach

PŁATNE  dla nauczycieli religii

Emisja i higiena głosu – 14 godzin – 200 zł.

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach etyki – 5 godzin

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki – 5 godzin

Opracowanie programu nauczania etyki w szkole podstawowej – 6 godz.

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie