Szkolenia

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza :

W PAŹDZIERNIKU

4 października 2023 r. w godz. 15.00-18.00 na bezpłatne  4 – godzinne szkolenie online Awans zawodowy nauczyciela

5 października 2023 r. od godz. 12.00  do 3 listopada do godz. 23.55 na bezpłatne  80 – godzinne szkolenie online (szkolenie na Platformie Moodle)

18 października 2023 r. w godz. 15.00-18.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Wypełnianie zadań mentora

25 października 2023 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Wypełnianie zadań opiekuna stażu

28 października 2023 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty stacjonarne Edukacja prawna nauczyciela początkującego

 

W LISTOPADZIE

8 listopada 2023 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Nearpod

15 listopada 2023 r. w godz. 15.00-18.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Realizacja zadań w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela

25 listopada 2023 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne  5 – godzinne spotkanie stacjonarne Klubu Pomysłowego Katechety 2023

29 listopada 2023 r. od godz. 12.00  do 15 grudnia do godz. 23.55 na bezpłatne  20 – godzinne szkolenie online(szkolenie na Platformie Moodle – materiały samokształceniowe) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny na lekcjach religii

 

 

W GRUDNIU

1 grudnia 2023 r. od godz. 12.00 do 11 grudnia do godz. 23.55  na bezpłatne   – godzinne szkolenie online (szkolenie na Platformie Moodle – materiały samokształceniowe) Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym

 

 

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Google lub Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W I semestrze roku szkolnego 2023/2024 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2023– 35 godzin

Szkolenie online: Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Canva –  4 godziny

Szkolenie online: Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Nearpod –  4 godziny

Kreatywne metody pracy z Pismem Świętym – 4 godziny

Gry na lekcjach religii – 4 godziny

Tworzenie tekstów łatwych na lekcje religii – 6 godzin (prowadzi J. Sierota)

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz. (materiały samokształceniowe)

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym – 5 godz. (materiały samokształceniowe)

Szkolenie online: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny na lekcjach religii – 20 godz. (materiały samokształceniowe)

Szkolenie online: Awans zawodowy nauczyciela – 4 godziny

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela początkującego– 4 godziny

Pełnienie funkcji mentora – 6 godzin

Szkolenie online: Rola, zadania opiekuna stażu i mentora– 80 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online:

– Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela

– Realizacja zadań w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela

– Wypełnianie zadań opiekuna stażu

– Wypełnianie zadań mentora

– Organizacja i realizacja nauki religii w szkołach

– Organizacja i realizacja nauki etyki w szkołach

PŁATNE dla nauczycieli religii

Kompetencje wychowawcze nauczyciela religii – 4 godziny (prowadzi A. Jędrzejewska)

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Konferencja hybrydowa: „Wyzwania nauczyciela etyki” – 3 godz.

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie