Szkolenia

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza :

Zaprasza :

W STYCZNIU

4 stycznia 2023 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Canva

14 stycznia 2023 r. w godz. 12.00-17.00 na bezpłatne  6 – godzinne warsztaty stacjonarne  Pełnienie funkcji mentora

20 stycznia 2023 r. od godz. 10.00 – 27 stycznia 2023 r. do godz. 23.55  na bezpłatne  5– godzinne szkolenie online Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną (szkolenie odbywa się na platformie Moodle i ma charakter asynchroniczny – każdy uczestnik pracuje w dogodnych dla siebie godzinach) KOD do szkolenia:polon23

W LUTYM

3 lutego 2023 r. w godz. 9.00-14.00 na bezpłatne  6 – godzinne warsztaty stacjonarne  Pełnienie funkcji mentora

4 lutego 2023 r. w godz. 9.00-12.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty stacjonarne Edukacja prawna nauczyciela początkującego

8 lutego 2023 r. od godz. 12..00 – 7 marca 2023 r. do godz. 23.55  na bezpłatne 80 – godzinne szkolenie online  Rola i zadania opiekuna stażu (szkolenie odbywa się na platformie Moodle i ma charakter asynchroniczny – każdy uczestnik pracuje w dogodnych dla siebie godzinach)

11 lutego 2023 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne 5 – godzinne spotkanie stacjonarne  Klubu Pomysłowego katechety 2022

W MARCU

1 marca 2023 r. w godz. 16.00-18.00 na bezpłatne   3 – godzinne konsultacje online Organizacja nauki religii w szkołach

8 marca 2023 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty online Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Wizerme

22 marca 2023 r. od godz. 12.00 – 29 marca 2023 r. do godz. 23.55  na bezpłatne  5– godzinne szkolenie onlineKorelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym (szkolenie odbywa się na platformie Moodle i ma charakter asynchroniczny – każdy uczestnik pracuje w dogodnych dla siebie godzinach)

KOD do szkolenia: polski2

 Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online na platformie Google lub Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W roku szkolnym 2022/2023 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2022– 35 godzin

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Canva –  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Blooket –  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Nearpod –  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Wizerme–  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – PosterMyWall–  4 godziny

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki – Emaze –  4 godziny

Notatki wizualne na lekcjach religii – 4 godziny

Kreatywne metody pracy z Pismem Świętym – 4 godziny

Gry na lekcjach religii – 4 godziny

Ocena pracy nauczyciela religii – 4 godziny

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją społeczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym – 5 godz. (prowadzi ks. dr P. Wiśniewski)

Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety – 6 godzin (prowadzi ks. dr P. Wiśniewski)

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela – 4 godziny

Edukacja prawna nauczyciela początkującego– 4 godziny

Pełnienie funkcji mentora – 6 godzin

Szkolenie online: Rola i zadania opiekuna stażu – 80 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz organizacji religii w szkołach

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki – 5 godzin

Inspiracje metodyczne nauczyciela etyki – 5 godzin

Konsultacje: Tworzenie lub modyfikacja programu nauczania etyki w szkole podstawowej – 3 godz.

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie