Szkolenia

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza :

W MAJU

4  maja 2022 r. w godz. 16.00-18.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online dla opiekunów stażu

7 maja 2022 r. w godz. 9.00-13.00 na bezpłatne  5 – godzinne spotkanie stacjonarne Klubu Pomysłowego Katechety 2021 (część zajęć poprowadzi Ks. dr Paweł Rabczyński)

9-16 maja 2022 r. na bezpłatne 5- godzinne szkolenie na platformie Korelacja nauki religii z językiem polski na III etapie edukacyjnym (kod dostępu do szkolenia – korponad) nauczyciele pracują samodzielnie w dogodnych dla siebie godzinach

25 maja 2022 r. w godz. 16.00-19.00 na bezpłatne  3 – godzinne szkolenie online Opracowanie programu etyki w szkole podstawowej (nauczyciele religii z kwalifikacjami do nauczania etyki)

 

W CZERWCU

1-10 czerwca 2022  r. na bezpłatne 10- godzinne szkolenie na platformie Moodle Edukacja prawna nauczyciela religii (kod dostępu do szkolenia – edu22) nauczyciele pracują samodzielnie w dogodnych dla siebie godzinach

 

W LIPCU

4 lipca 2022 r. w godz. 10.00-12.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Przygotowanie nauczyciela religii do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu

 

W SIERPNIU

19 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-12.15 na bezpłatne  4 – godzinne warsztaty stacjonarne Notatki wizualne na lekcjach religii

29 sierpnia 2022 r. w godz. 13.00-15.15 na bezpłatne  3 – godzinne konsultacje online Konstruowanie planu rozwoju zawodowego

 

Wszystkie bezpłatne szkolenia są realizowane jako szkolenia online, online na platformie Moodle lub szkolenia stacjonarne. Grupy zainteresowanych katechetów mogą umawiać się na szkolenia poza terminami wskazanymi powyżej.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniach, proszę o wcześniejsze zgłoszenia w systemie za pośrednictwem strony: https://wmodn.olsztyn.pl/olsztyn

Kontakt: osik@wmodn.olsztyn.pl  (89) 522 85 10

(pełna oferta ośrodka na stronie www.wmodn.olsztyn.pl)

 

W roku szkolnym 2021/2022 zostały zaplanowane następujące formy doskonalenia:

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii:

Klub Pomysłowego Katechety 2021– 35 godzin

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Storyjumper – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – Canva – 4 godziny

Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki – krzyżówki – 4 godziny

Szkolenie online Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii – 10 godzin

Notatki wizualne na lekcjach religii – 4 godziny

Szkolenie online: Edukacja prawna nauczyciela religii – 6 godzin

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym– 5 godz.

Szkolenie online: Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym – 5 godz.

Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym – 5 godz.

Tworzenie tekstów łatwych przez nauczyciela religii – 5 godzin

Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety – 6 godzin

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku – 4 godziny

Edukacja prawna nauczyciela stażysty– 4 godziny

Jak rozmawiać o wartościach w szkole – 6 godzin

Szkolenie online: Rola i zadania opiekuna stażu – 80 godzin

Szkolenie online: Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia – 50 godzin

Szkolenie online: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online – 50 godzin

Szkolenie online: Nauka – Kwalifikacje – Praca – 50 godzin

Szkolenie online: Zarządzanie czasem – jak osiągnąć więcej za mniej – 40 godzin

Konsultacje stacjonarne oraz online w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, prawa oświatowego oraz organizacji religii w szkołach

PŁATNE  dla nauczycieli religii

Emisja i higiena głosu – 14 godzin – 200 zł.

BEZPŁATNE dla nauczycieli religii ze stwierdzonymi kwalifikacjami do nauczania etyki

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach etyki – 5 godzin

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki – 5 godzin

Opracowanie programu nauczania etyki w szkole podstawowej – 6 godz.

Bożena Osik- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie