Tydzień wychowania

Materiały na XI Tydzień Wychowania: „W blasku ojcostwa” (12-18 września 2021 r.)  są dostępne w formie elektronicznej na stronie: tydzienwychowania.pl

Jedocześnie informujemy, że materiały w tradycyjnej formie papierowej nie będą już rozprowadzane.