Wizytatorzy

Diecezjalni wizytatorzy nauczania religii:
ks. mgr Maciej Bartnikowski
ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
ks. dr Piotr Wiśniewski

Rejonowi wizytatorzy nauczania religii:
ks. kan. mgr Waldemar Cybulski – powiat olsztyński
ks. dr hab. Piotr Duksa – powiat lidzbarski
ks. prał. mgr Leszek Galica – powiat braniewski
ks. prałat dr Rajmund Jodko – powiat mrągowski
ks. kan. Krzysztof Józefczyk – powiat olsztyński
ks. mgr Paweł Kacprzak – powiat kętrzyński
ks. kan. mgr Robert Kaniowski – powiat mrągowski
ks. mgr Artur Klepacki – miasto Olsztyn
ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura – powiat nidzicki
ks. prał. mgr Józef Midura – powiat szczycieński
ks. kan. Zdzisław Milewicz – powiat olsztyński
mgr Marzena Nieszała – powiat olsztyński i miasto Olsztyn
ks. kan. dr Artur Oględzki – powiat bartoszycki
dr hab. Barbara Rozen – miasto Olsztyn
ks. mgr lic. Janusz Rybczyński – powiat bartoszycki
ks. kan. Kazimierz Sawostianik – powiat kętrzyński
ks. mgr Tomasz Stempkowski – miasto Olsztyn
ks. dr hab. Zbigniew Stępniak – miasto Olsztyn
mgr lic. Małgorzata Sutnik – miasto Olsztyn
ks. prał. mgr Władysław Szmul – powiat ostródzki
ks. dr Bogumił Wykowski – powiat olsztyński
ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – powiat szczycieński