Wykaz dopuszczonych podręczników

PROGRAM   NAUCZANIA  RELIGII W   ROKU   SZKOLNYM   2023/2024

               W oparciu o Podstawę programową katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce
z dn. 8 czerwca 2018 r  uchwaloną na zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo Katechetyczne w Warszawie Sp. z o.o.

 

 

Kasa Tytuł podręcznika Autor Nr programu

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
I „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

 

AZ-11-01/18-WM-1/20

 ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Stachurowicz  AZ-1-01/18,
II „To jest mój Syn umiłowany”

 

AZ-12-01/18-WM-11/21

ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz AZ-1-01/18
III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”,  ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz  AZ-1-01/18,
Bóg kocha i zbawia człowieka
IV  „Trwajcie w miłości mojej”     J 15, 9  ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka,  

AZ-1-01/18

V „Bóg  nas szuka”

AZ-21-01/18-WM-2/20

 ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks Adam Bielinowicz, Marzena Kołakowska AZ-2-01/18
VI „Jezus nas zbawia”

AZ-22-01/18-WM-9/21

 ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, Karolina Orzoł, Danuta Adamiec, Martyna  Ujazdowska AZ-2-01/18
VII  „Kościół wskazuje nam drogę”,  ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Maciej Bartnikowski, ks. Krzysztof Patejuk  AZ-2-01/18
VIII „Duch Święty nas uświęca”,     ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher-Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus, Małgorzata Piątkowska, ks. Radosław Czerwiński. AZ-2-01/18

 Program nauczania w szkole ponadpodstawowej
liceum * technikum * szkoła branżowa 

Klasa  TYTUŁ PODRĘCZNIKA  AUTOR
Z   BOGIEM   W   DOROSŁE   ŻYCIE

LICEUM   AZ-3-01/18

TECHNIKUM  AZ-4-01/18

  I  

„W  poszukiwaniu wolności”

 ks. Piotr Pierzchała, siostra Otylia Pierożek, pani Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, pan Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, pan Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. dr Maciej Bartnikowski, prof. Barbara Rozen, ks. dr Bogumił Wykowski.
   II  „Na drogach dojrzałej wiary”  ks. Piotr Pierzchała, siostra Otylia Pierożek, ks. Kamil Falkowski, pan Krzysztof Kraszewski,
III i  IV  „Na drogach nadziei    chrześcijańskiej”  ks. Piotr Pierzchała, siostra Otylia Pierożek, ks. Kamil Falkowski, pan Krzysztof Kraszewski, pani Mariola Andrychowska- Kozłowska