Zapisy na konferencję o Mikołaju Koperniku

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na XXIV Dni Interdyscyplinarne. Są one w tym roku związane ze szczególną datą: 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, który kilka lat swojego życia spędził w OIsztynie, a inkunabuły z odręcznymi jego notatkami znajdują się w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie (będziemy mogli w czasie konferencji się z nimi zapoznać). 

Bliższe informacje na temat konferencji

11 maja – sesja dla nauczycieli i uczniów
link do rejestracji (dotyczy wyłącznie nauczycieli szkół średnich)