Konkurs literacki dla młodzieży

Z okazji 30-tej rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Olsztynie Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie literackim dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest pogłębienie nauczania papieża Jana Pawła II i refleksja (filozoficzna, teologiczna, prawna, społeczna, pedagogiczna) słów papieża wypowiedzianych podczas spotkań w Olsztynie

Podręczniki online

Wszystkie podręczniki wydane przez Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o. udostępnione są już w formie elektronicznej. 

Można z nich korzystać przez przeglądarkę internetową oraz aplikację (Android i Apple).

Z uwagi na prawa autorskie konieczna jest rejestracja użytkowników. W załączniku przesyłam instrukcję.

instrukcja

www

Librus i Podstawa Programowa

W roku szkolnym 2020/21 na platformie LIbrus pojawiły się rozkłady materiałów do nowych podręczników do kl. 1, 5 szkoły podstawowej i 1 szkoły ponadpodstawowej, Wydawnictwo Katechetyczny nie mogło podpiąć tematów pod podstawę programowę ponieważ w tym momencie nie ma takiej możliwości w Librusie. Librus nie wprowadził treści nowej podstawy programowej do Religii do dziennika elektronicznego. Wydawnictwo Katechetyczne od początku roku szkolnego kieruje prośby do LIbrusa aby platforma umożliwiła podpięcie tematów pod podstawę programowę, zostaliśmy tylko zapewnieni, że ktoś zajmie się tym problemem. 
Emilia Szydłowska
Asystentka Biura Wyd.Kat.