śp. Krystyna Andruszko

Dnia 7 czerwca 2024 r.
w wieku 76 lat odeszła do Pana
emerytowana katechetka
śp. Krystyna Andruszko
Pamiętajmy w naszych modlitwach

Pogrzeb 11 czerwca o godz. 13.30
w kaplicy przy ul. Mariańskiej
Msza pogrzebowa godz. 14.15 w parafii Chrystusa Odkupiciela w Olsztynie
pochówek na cmentarzu w Gietrzwałdzie

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Czytaj dalej „Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych”