Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Czytaj dalej „Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych”

Święta Warmia na katechezie

Drugie spotkanie odbędzie się 20 marca (środa) o godz. 18.00 w Centrum Świętego Jakuba w Olsztynie.

Spotkania będę prowadzić pracownicy Instytutu Północnego im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy

Ustawa „Kamilka”

Kompleksowe narzędzie dostępne bezpłatnie online, które pomoże w przygotowaniu standardów, a także wiele materiałów edukacyjnych i informacje o webinarach i szkoleniach, zamieszczono na stronie standardy.fdds.pl.