Warsztaty dla Katechetów

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli religii zatrudnionych na terenie powiatu szczycieńskiego. Odbędzie się 28 lutego 2023 r. w godz. 16.30-19.30 na Platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie. https://wmodn.olsztyn.pl/edukacja-prawna/