Numery dopuszczeń nowych podręczników

W imieniu Wydawnictwa Katechetycznego chciałabym poinformować, że otrzymaliśmy numery dopuszczeń do nowych podręczników IV i VIII szkoły podstawowej oraz IV szkoły ponadpodstawowej:


1.  Dla klasy IV szkoły podstawowej pakiet edukacyjny pt. „Trwajcie w miłości mojej” J 15, 9,
nr podręcznika:   AZ-14-01/18-WM-27/23

2. Dla klasy VIII szkoły podstawowej pakiet edukacyjny pt. „Duch Święty nas uświęca”,
nr podręcznika:   AZ-24-01/18-WM-20/23

3. Dla klasy IV liceum oraz V technikum będzie obowiązywał pakiet edukacyjny pt. „Na drogach szczęścia i miłości”
Nr podręcznika: AZ-34-01/18-WA-26/23Szczegółowe informacje na temat nowych podręczników znajdują się na stronie Wydawnictwa Katechetycznego: warmia.wydawnictwokatechetyczne.pl

Z wyrazami szacunku
Emilia Szydłowska

Asystentka Biura