Olimpiada Teologii Katolickiej

Finał Diecezjalny odbędzie się w dniu 10 stycznia w budynku Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Program
10.45 rejestracja uczestników (aula główna na parterze)
11.00 początek testu
11.45 zakończenie testu
11.50 odwiedziny Radia PLUS i czas wolny
12.45 ogłoszenie wyników (aula główna na parterze)